• SocialMedia

    Since not everyone can attend our wedding, we have two channels where we will post photos and videos. but of course also on our personal social media. Perhaps this reflects a little more about our long-distance relationship. Have fun .

    Aangezien niet iedereen aanwezig kan zijn bij onze bruiloft hebben twee kanalen waar we foto’s and video’s zullen plaatsen. maar natuurlijk ook op onze persoonlijke social media. Misschien geeft dit iets meer weer over onze lange afstands relatie. Veel plezier